A0923 - "Jung Pauli" -serien. Kvantefysikk og metafysikk. Alle tekster på norsk

Disse tekstene representerer en fortsettelse av studiene som ble startet av de to forskerne, rettet mot letingen etter elementet som er i stand til å forene materie og psyke for et åndelig syn på kosmos.