A0723 - "Jung Pauli" -serien. Kvantfysik och metafysik. Alla texter på svenska

Dessa texter representerar en fortsättning på de studier som startades av de två forskarna, som syftar till att hitta det element som kan förena materia och psyke för en andlig vision av kosmos.