A0823 - "Jung Pauli" -serien. Kvantefysik og metafysik. Alle tekster på dansk

Disse tekster repræsenterer en fortsættelse af de undersøgelser, der er startet af de to forskere, med det formål at finde det element, der er i stand til at forene stof og psyke til en åndelig vision af kosmos.